Ballina

A.P.M.P. “ DUA “ është kompani private e konsultimeve dhe shërbimeve profesionale e krijuar në vitin 2001.

Vlera e kësaj kompanie konsiston në sinergjinë, e cila është rezultat i kombinimit të përvojave të ndryshme profesionale dhe kualifikimeve. 

A.P.M.P.  “DUA“ ofron produktet / shërbimet e veta në këto fusha:

- DOGANA - (Agjenci doganore: Shërbime të agjentit doganorë në të gjitha pikat kufitare dhe përgatitjen e të gjitha dokumenteve lidhur me autorizimet, ankesat dhe çdo shkresë doganore).

- TRANSPORTI - (Transport ndërkombëtarë të të gjitha mallrave nga Evropa, Azia dhe Amerika)

- DISITRIBUIMI - (Përfaqësues gjeneral për distribuimin e ujit Lajthiza, distribuimi i mallrave të transportuara nga Evropa deri në destinacionin e fundit).

- Shërbime të Menaxhimit Profesional - Ofrimin e shërbimeve këshillëdhënëse afariste për ndërmarrje dhe biznese

© Copyright 2014 - DUA - Agjensia për Menaxhim Profesional - All Rights Reserved