Agjenci Doganore në të gjitha pikat kufitare


- Shërbime të agjentit doganorë në të gjitha pikat kufitare.

- Autorizimet doganore për import të përkohshëm,

- Autorizimet doganore për depo, të mallrave dhe atyre me akcizë, përgatitjet e të gjitha dokumenteve lidhur me këto

- Ankesa doganore dhe çdo shkresë doganore.

© Copyright 2014 - DUA - Agjensia për Menaxhim Profesional - All Rights Reserved